Preventieve gezondheidszorg heeft als doel om gezond te blijven door uw gezondheid te bevorderen en te beschermen. Daarnaast levert preventieve gezondheidszorg ook een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen met een chronische aandoening. Door in te spelen op gedrag, is het voor veel mensen mogelijk om gezonder te leven én gezond oud te worden!

 

Naleya Thuiszorg draagt haar steentje bij door periodiek preventieve voorlichtingen te verzorgen. De voorlichtingen worden door ingehuurde deskundigen van Naleya Thuiszorg gegeven. De thema’s zijn onder andere: valpreventie, diabetes, roken, gezond eten, bewegen.

    • 24/7 telefonisch bereikbaar
    • Geen wachtlijsten
    • Continuïteit van de zorg
    • Ontlasten van de mantelzorgers
    • Professioneel en bekwaam zorgverleners

Senior,Woman,Sitting,On,A,Chair,At,Home,With,Female