Gespecialiseerde zorg

Gespecialiseerde zorg

Dementie, Parkinson, COPD enz. zijn ingrijpende ziektes voor alle betrokkenen. Deze ziektes ontwikkelen zich gedurende jaren en roepen vele vragen op. Naastbetrokkenen stuiten dan ook vaak op problemen of worden overbelast waardoor een verzorggingshuis de enige oplossing lijkt. Maar wat als de cliënt dat zelf niet wil? Thuiszorg kan hierin een uitkomst bieden. Onze zorgverleners zijn gespecialiseerd in de verschillende ziektes en kunnen juiste ondersteuning bieden waardoor de cliënten zo lang en goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.