Wij van Naleya Thuiszorg B.V., vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

 • Met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten met een tracheacanule, cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding.
 • Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Met (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen heftig ingrijpen op het leven van de cliënt. Daarom heeft Naleya Thuiszorg in haar beleid opgenomen dat de inzet van (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen niet wordt toegestaan door medewerkers van Naleya Thuiszorg. Cliënten bij wie (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen zijn getroffen worden daarom niet opgenomen in het cliëntenbestand.
 • Waarbij van motivatie geen sprake is, niet begeleid baar kunnen en willen opstellen.
 • Met een IQ onder de 40 omdat Naleya Thuiszorg niet is ingericht op dermate zware beperkingen.
 • Met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.
 • Die kampen met agressieproblematiek en/of suïcidaal gedrag vertonen, waar de cliënt niet bereid is aan te werken. Dit ter bescherming van de zorgverleners.
 • Die geen zorg wil ontvangen van Naleya Thuiszorg.
 • Die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.
 • Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en-of vrijheid van de zorgverlener in gevaar is of kan komen.
 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de zorgverleners.
 • Die vallen onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang.
 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
 • Indien men tegen het plaatsen van een sleutelkast is, of de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld afspraken over het aanschaffen van hulpmiddel tbv ARBO-technisch werken) met betrekking tot de zorglevering niet na komen.

 

Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van Naleya Thuiszorg af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal Naleya Thuiszorg er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een voor hem/haar beter bij de zorgbehoefte aansluitende plek.