Verpleging en verzorging thuis

Heeft u verzorging of verpleging thuis nodig, dan kunt u een beroep doen op een deskundig team van verzorgenden en verpleegkundigen van Naleya Thuiszorg. Wij bieden hulp bij bijvoorbeeld het opstaan en naar bed gaan, douchen, aankleden en het aan- en uittrekken van steunkousen.

Ook verpleegkundige zorg is mogelijk, zoals het toedienen van medicatie, wondverzorging, katheterzorg of stomazorg. Onze wijkverpleegkundige gaat met u in gesprek om te kijken welke zorg u nodig heeft en gaat hierbij uit van wat voor u belangrijk is. Door de zorg regelmatig met u te evalueren en zo nodig bij te stellen, kunnen wij als Naleya Thuiszorg bijdragen aan zo lang mogelijk veilig thuis wonen

Ziekenhuisverplaatse zorg

Het kan voorkomen dat u na een ziekenhuisopname thuis zorg nodig heeft. Een specialist geeft aan welke verpleegkundige handelingen uitgevoerd dienen te worden, evenals de duur en frequentie hiervan. Verpleegkundige handelingen betreft bijvoorbeeld injecteren, inbrengen van een sonde of infuus, wondverzorging, drainage van maag/thorax. Dit noemen wij ziekenhuisverplaatse zorg.

Wordt u binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen en dient u thuis verder te herstellen, wij kunnen u hier ondersteuning bieden. De transferverpleegkundige in het ziekenhuis begeleidt de overgang van ziekenhuis naar huis. Hierna wordt de zorg aan onze zorgverleners overgedragen.

Gespecialiseerde zorg

Dementie, Parkinson, COPD enz. zijn ingrijpende ziektes voor alle betrokkenen. Deze ziektes ontwikkelen zich gedurende jaren en roepen vele vragen op. Naastbetrokkenen stuiten dan ook vaak op problemen of worden overbelast waardoor een verzorggingshuis de enige oplossing lijkt. Maar wat als de cliënt dat zelf niet wil? Thuiszorg kan hierin een uitkomst bieden. Onze zorgverleners zijn gespecialiseerd in de verschillende ziektes en kunnen juiste ondersteuning bieden waardoor de cliënten zo lang en goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

 

    • 24/7 telefonisch bereikbaar
    • Geen wachtlijsten
    • Continuïteit van de zorg
    • Ontlasten van de mantelzorgers
    • Professioneel en bekwaam zorgverleners

Two,Women,Teamwork,,Lady,Doctor,Holding,Senior,Woman,Resident,By