ZVW-indicatie en financiering

Persoonlijke verzorging en/of verpleging wordt door de zorgverzekeraar, waar u verzekerd bent, vergoed. Met een indicatie uit de zorgverzekeringswet (ZVW) bent u geen eigen bijdrage verschuldigd omdat persoonlijke verzorging en verpleging opgenomen zijn in het basispakket van uw zorgverzekering. Onze wijkverpleegkundige verzorgt de indicatie in opdracht van Naleya Thuiszorg en de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u of uw zorgvraag onder de zorgverzekeringswet of een andere wet valt. Valt uw zorgvraag hieronder, dan stelt de wijkverpleegkundige samen met u het indicatie en het zorgplan op.
Met deze indicatie kunt u gebruik maken van de geïndiceerde zorg via het persoonsgebonden budget (PGB) bij Naleya Thuiszorg.

 

WMO-beschikking en financiering

De individuele begeleiding individueel en de huishoudelijke hulp vallen sinds 2015 onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Bij uw gemeente kunt u een beschikking aanvragen. Wij kunnen u hierbij adviseren. De gemeente stelt een arrangement en beschikking samen met u op. Dit doen ze op basis van 7 resultaatgebieden:

– voeren van een huishouden;
– sociaal en persoonlijk functioneren;
– omgaan met zelfzorg en gezondheid;
– dagbesteding;
– geldzaken;
– nabijheid van ondersteuning;
– beschermd of begeleid wonen.

De gemeente bepaalt samen met u welke hulp u nodig heeft en in welke hoeveelheid. Dit wordt weergegeven in intensiteiten. Op basis van vaste gegevens en de te behalen resultaten bepaalt de gemeente het tarief voor het arrangement, welke wij vervolgens uitvoeren. Indien u meer vragen heeft over uw (mogelijke) aanvraag, adviseren wij om contact op te nemen met uw gemeente.
U betaalt een eigen bijdrage voor WMO-zorg en diensten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Wilt u meer informatie hierover? Bel gratis naar het CAK, (0800) 19 22. Of kijk op de website van het CAK (www.hetcak.nl)).
Wij leveren deze zorg alleen als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft gekregen van de gemeente. U koopt dan met uw PGB zelf de zorg en/of diensten bij ons in. Voor onze tarieven kunt u het beste contact met ons opnemen.

 

Wet Langdurige Zorg en financiering

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Met andere woorden, mensen die langdurig zorg nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Heeft u langdurige zorg nodig en u voldoet aan alle voorwaarden? Dan kunt u (of kunnen wij namens u) bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen. De zorg die u via deze indicatie ontvangt, valt onder de wet langdurige zorg (WLZ). Uitgebreide informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u op www.regelhulp.nl vinden.

Na het verkrijgen van uw Wlz indicatie stelt onze wijkverpleegkundige samen met u af, welke zorg u krijgt en legt dit vast in het zorgplan.

Wij leveren deze zorg als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft. U koopt dan (met uw PGB) zelf de zorg en/of diensten bij ons in. Voor onze tarieven kunt u het beste contact met ons opnemen.

 

Particuliere Zorg

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt of wanneer u extra zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren, is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt dan contact met ons opnemen over onze tarieven.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bij een PGB horen vaardigheden en verplichtingen.

Meer over het beheer van PGB vindt u op de website van Per Saldo, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en van de overheid. Naleya Thuiszorg raadt u aan om deze websites goed door te nemen zodat u een bewuste keuze kan maken.