Samantha Bryson - directeur

Samantha Bryson
CEO Naleya Thuiszorg

Welkom bij Nayela Thuiszorg.

Het is een eer om te mogen zorgen voor degenen die ooit voor ons hebben gezorgd.

Naleya Thuiszorg

Naleya Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie voor jongvolwassenen en ouderen en biedt ondersteuning op het gebied van thuiszorg in de meest brede zin van het woord. 

‘Naleya’ betekent goedhartig en liefdevol. Deze uitgangspunten vormen samen met respect voor onze cliënten, de kenwaarden van Naleya Thuiszorg. Iedere cliënt van Naleya Thuiszorg is immers een uniek mens die richting en invulling geeft aan zijn of haar leven.

Waar wij voor staan

Onze  missie is het ondersteunen, behouden en verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten zodat zij hun levensstijl kunnen behouden en worden gestimuleerd om te, blijven, participeren in de samenleving en het (bestaande) sociale netwerk.

Ons Vooruitzicht

Onze medewerkers handelen vanuit onze kernwaarden en met oprechte interesse voor de behoeften, waarden en normen van onze cliënten en vinden samen de optimale balans tussen de wensen van de cliënt enerzijds en de benodigde zorg anderzijds. 

De cliënt staat centraal en zal actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg en ondersteuning zodat deze veilig en prettig thuis kan blijven wonen op een manier zoals hij of zij dat wil. Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van Naleya Thuiszorg is het behouden dan wel verhogen van het welzijn van onze cliënten.

Onze zorgprofessionals

Wij werken met kleine teams van zorgverleners, zodat u altijd vertrouwde mensen om u heen heeft. Al onze zorgverleners zijn professionele zorgverleners of zelfstandigen in de zorg die allemaal veel ervaring hebben in de palliatieve zorg en de thuiszorg. Onze zorgprofessionals worden bovendien regelmatig bijgeschoold. Op deze manier bent u verzekerd van de beste zorg.

Naleya Thuiszorg besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en opleiding van haar zorgverleners. Zo kan het voorkomen dat een net afgestudeerde verzorgende of verpleegkundige meekijkt of begeleid wordt door een meer ervaren verpleegkundige. Zo zorgen wij ervoor dat alle zorgverleners hooggekwalificeerd blijven en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en protocollen.

  • Stap 1

    U kunt uzelf aanmelden of u kunt zich laten aanmelden door eventuele naasten, een mantelzorger, een huisarts of specialist of een andere zorgverlener.

  • Stap 2

    Wij nemen contact met u op voor een vrijblijvend intakegesprek en inventariseren samen met u welke zorg u nodig heeft.

  • Stap 3

    De wijkverpleegkundige van Naleya Thuiszorg stelt samen met u het zorgplan op.