Ziekenhuisverplaatste zorg

Ziekenhuisverplaatste zorg

Het kan voorkomen dat u na een ziekenhuisopname thuis zorg nodig heeft. Een specialist geeft aan welke verpleegkundige handelingen uitgevoerd dienen te worden, evenals de duur en frequentie hiervan. Verpleegkundige handelingen betreft bijvoorbeeld injecteren, inbrengen van een sonde of infuus, wondverzorging, drainage van maag/thorax. Dit noemen wij ziekenhuisverplaatse zorg.

Wordt u binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen en dient u thuis verder te herstellen, wij kunnen u hier ondersteuning bieden. De transferverpleegkundige in het ziekenhuis begeleidt de overgang van ziekenhuis naar huis. Hierna wordt de zorg aan onze zorgverleners overgedragen.