Wat is casemanagement en waarom is het belangrijk?

Coördineren, organiseren en regie voeren, dit zijn de kernelementen van casemanagement die belangrijk zijn voor het leveren van goede multidisciplinaire zorg. Een cliënt kan met verschillende zorgverleners en organisaties te maken hebben. Dit kan voor een cliënt erg ingewikkeld zijn. Casemanagement is een manier van werken waarbij één (zorg) professional het aanspreekpunt is voor de cliënt en hun naasten. Deze professional coördineert en stemt alle hulpverlening op elkaar af, waarbij de hulpvraag van de cliënt sturend is.

Casemanagement heeft betrekking op het hele netwerk rondom de cliënt. Dus niet alleen de thuiszorg, maar ook het ziekenhuis, de huisarts en andere betrokken disciplines. Het is belangrijk dat iedereen in het netwerk met elkaar samenwerkt aan de beste zorg en ondersteuning, vanuit de behoefte van de cliënt.

Welke ondersteuning de casemanager geeft is afhankelijk van de hulpvraag. Een casemanager komt op vaste momenten langs en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar. Een casemanager wordt ook wel een dementieconsulent, trajectbegeleider of persoonlijk begeleider genoemd.

Casemanagement wordt aangeboden dicht bij de eigen leefomgeving en de zorg thuis. Afhankelijk van de prognose die bij een ziektebeeld hoort kan de behoefte aan casemanagement verschillen. Zo zal een cliënt met een vorm van dementie met een sterk verminderde regiefunctie behoefte hebben aan een casemanager die specifieke kennis heeft van de ziekte dementie.

Casemanager dementie

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor cliënten met dementie én hun naasten. De wetten, regels en zorgmogelijkheden zijn best ingewikkeld, een casemanager helpt hierbij. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven.

Een casemanager dementie wordt vaak gezien als steun en toeverlaat. Een casemanager staat een persoon met dementie bij vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt.

Wie heeft er recht op een casemanager dementie?

Iedereen bij wie de diagnose alzheimer of dementie is vastgesteld heeft recht op een casemanager. De casemanager is er ook voor de mantelzorger. Het is belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen. Zorgen voor iemand met dementie gaat vaak 24 uur per dag door. Hulp is voor mantelzorgers nodig om zo lang en zo goed mogelijk zorg te kunnen verlenen.

Waar helpt de casemanager van Naleya Thuiszorg u mee?

De casemanagers van Naleya Thuiszorg zijn gespecialiseerd op verschillende gebieden.
Zij kunnen u helpen bij:

  • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn;
  • Het regelen van zorg;
  • Het bieden van emotionele begeleiding;
  • Het geven van voorlichting en advies.

Wilt u meer informatie over one casemanager?

Benieuwd wat onze casemanagers voor u kunnen betekenen! Neem vrijblijvend contact met ons op telefoonnummer 085 800 04 27 of per e-mail op casemanager@naleyathuiszorg.nl